maj 2017

Möt kyrkomusikern Anna Nord
onsdag, maj 31, 2017 - 12:34
Närbild på orgelpipor

Att spela efter punktskriftsnoter är en utmaning. Kyrkomusikern Anna Nord berättar hur det går till.

Lyssna på inslaget: Möt kyrkomusikern Anna Nord

Nya taxistopp vid Syncentralen
onsdag, maj 31, 2017 - 12:34
Stoppskylt i gatumiljö med texten "Gäller ej färdtjänstfordon"

Sent omsider har det blivit lättare för färdtjänsten att stanna i den stökiga trafikmiljön utanför Syncentralen på Kungsholmen.

Lyssna på inslaget: Nya taxistopp vid Syncentralen

Psykologen om synförlust
onsdag, maj 31, 2017 - 12:34

Många blir deprimerade när synen försämras eller försvinner. Mycket aktivitet och mindre prat är vägen ut, säger Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog (på bilden).

Lyssna på inslaget: Psykologen om synförlust

Mer stöd för äldre elever
onsdag, maj 31, 2017 - 12:34
De tre pedagogerna Britt-Marie Kekonius, Maria Fällman och Simon Alvring

Nu finns tillgång till extra stöd för elever som går i gymnasiet. En grupp pedagoger med elevernas bästa i fokus arbetar både förebyggande och stöttar med datorhjälpmedel och pedagogik under utbildningen.

Lyssna på inslaget: Mer stöd för äldre elever

Genombrott i förhandlingarna
onsdag, maj 17, 2017 - 12:50

Nu har ett stort steg tagits mot möjligheten att låna tillgängliga böcker över nationsgränserna. Efter långdragna förhandlingar enades till slut länderna i EU. Max Andersson (MP) spelade en central roll.

Lyssna på inslaget: Genombrott i förhandlingarna

Nya mål för funktionshinderpolitiken
onsdag, maj 17, 2017 - 12:50

Regeringen presenterar en ny funktionshinderstrategi, utan skarpa förslag. På bilden ser vi statsrådet Åsa Regnér, ansvarig för funktionshinderfrågorna i regeringen. Foto: Kristian Pohl

Lyssna på inslaget: Nya mål för funktionshinderpolitiken

Westerberg kritisk mot tillämpningen av LSS
onsdag, maj 17, 2017 - 12:50

Bengt Westerberg var socialminister när LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, antogs. Som ansvarig för lagen är han mycket kritisk mot hur den tillämpas idag.

Lyssna på inslaget: Westerberg kritisk mot tillämpningen av LSS

Självständig i köket
onsdag, maj 17, 2017 - 12:50

Tips och inspiration kan ge mod att bli självständig i köket. Vi var med på en folkhögskolekurs. På bilden ser vi kursledaren och synpedagogen Jenny Lindelöw och några av kursdeltagarna.

Lyssna på inslaget: Självständig i köket

Stockholm blommar
onsdag, maj 17, 2017 - 12:50

Det blommar i Stockholm! Landskapsarkitekten Sanna Eriksson berättar hur det ser ut.

Lyssna på inslaget: Stockholm blommar

Flexjobb
onsdag, maj 10, 2017 - 14:25

Nu tillsätter regeringen en utredning om flexjobb, en lösning som provats i Danmark och som där gett många med funktionsnedsättning arbete.

Lyssna på inslaget: Flexjobb

Sidor