januari 2020

Färdtjänst som rättighet del 1
2020-01-15
Närbild på medelåldersman med kort grått hår och blåröd rutig tröja

Landstingets ekonomi väger tyngre än lagen när domstolar bedömer rätten till färdtjänst. Andreas Pettersson har skrivit en doktorsavhandling om resande för personer med funktionsnedsättning. Detta är första delen i en serie om fyra som första gången kunde läsas i läns- och Riksnytt 2017.

Lyssna på inslaget: Färdtjänst som rättighet del 1

Kritik mot att simulera synnedsättning
2020-01-15
Två personer med glasögon med fingerad synoptik känner på en informationstavla i en busskur

Att som seende prova på att vara synnedsatt för en stund – är det lärorikt eller är det att betona svårigheterna i en alltför hög grad? I en forskningsrapport påstås att glasögon som simulerar synnedsättning förstärker fördomar.

Lyssna på inslaget: Kritik mot att simulera synnedsättning

Sidor