januari 2020

Kritik mot att simulera synnedsättning
2020-01-15
Två personer med glasögon med fingerad synoptik känner på en informationstavla i en busskur

Att som seende prova på att vara synnedsatt för en stund – är det lärorikt eller är det att betona svårigheterna i en alltför hög grad? I en forskningsrapport påstås att glasögon som simulerar synnedsättning förstärker fördomar.

Lyssna på inslaget: Kritik mot att simulera synnedsättning

Sex i rörelse
2020-01-15
En blå broschyr med text: the ultimate gudie to funkis sex. Teckning två avklädda män, en i rullstol som har bakbundna händer

Vad betyder funktionsinkluderande sexualupplysning och vilka bilder finns i samhället av personer med funktionsnedsättning och sexualitet? Hör vad som sades på konferensen Sex i rörelse med RSFU och unga rörelsehindrade.

Lyssna på inslaget: Sex i rörelse

Sidor