5,3 miljoner till taktilt konstprojekt

Arvsfonden delar ut 5,3 miljoner till ett projekt där synskadade och dövblinda konstnärer ska skapa en konstutställning. Projektet ”Kännbart” kommer drivas av ABF i Örebro län.

Dessutom kommer man att arrangera pedagogiska workshops där bland annat skolungdomar erbjuds skapande aktiviteter med tillgänglighet i fokus.

Efter projektslut kommer ett antal verk att utplaceras i offentliga miljöer eller användas i workshop- och kurssammanhang.

Projektet syftar till att förbättra bemötande och förståelse vad gäller tillgänglighet, framförallt för personer med dövblindhet men även för synskadade och döva personer.


Lyssna på inslaget: 5,3 miljoner till taktilt konstprojekt