Så påverkas färdtjänsten och syncentralen av Coronaepidemin