Trafiklandstingsråd möter kritik

Kristoffer Tamsons

Kristoffer Tamsons, landstingsråd med ansvar för trafikfrågorna satt ordförande på SRF-distriktets årsmöte i helgen. Där fick han motta den kritik som distriktet riktar mot bristande dialog i samband med den pågående upphandlingen av färdtjänst


Lyssna på inslaget: Trafiklandstingsråd möter kritik