Höjd beredskap i SL och Stockholm

Sergels Torg sett från trapporna vid Drottninggatan. Några människor är utspridda, i bakgrunden syns pelaren i fontänen vid rondellen.

Beredskapen för eventuella påverkansförsök eller attentat har höjts, bland annat efter omvärldens reaktioner på koranbränningar i Sverige och även beslutet att gå med i NATO. Det här aktualiserar säkerhetstänket som alltid finns inom SL säger pressansvarige Claes Keisu på Trafikförvaltningen. Reporter: Henrik Jansson, foto: Store Norske Leksikon


Lyssna på inslaget: Höjd beredskap i SL och Stockholm