Ledsagning på riksdagens bord

Några av deltagarna i riksdagsseminariet: Christofer Bergenblock (C), Dan Hovskär (KD), Lennart Karlsson (SRF), Håkan Mattsson (SRF) och Thaer Tomma (Unga med Synnedsättning).

Att ledsagningen för personer med nedsatt syn har urholkats har Socialstyrelsen konstaterat, och nu uppvaktar synskaderörelsen riksdagsledamöter för att kunna få ändringar i lagen. Reporter/foto: Henrik Jansson


Lyssna på inslaget: Ledsagning på riksdagens bord